Hem

För den som vill arbeta med ensemblespel eller kammarmusik litet extra några dagar med täta lektionstillfällen finns intensivkurser. Täta lektionstillfällen ger ofta snabba och inspirerande resultat!

Ett stående inslag är vår sommarkurs i juni varje år, där man under två veckors tid övar in något/några stycken med lektion, normalt 2 tim, i genomsnitt varannan eller var tredje dag. Denna kurs brukar avslutas med uppspel i någon form för dem som önskar.

Under terminstid är det helgkurser som gäller. Dessa ges både för deltagare i den reguljära undervisningen och för deltagare utifrån. Har man redan en ensemble och vill förkovra sig går det utmärkt att vara med en eller flera helger. Innehållet i undervisningen bestäms per grupp. Normal omfattning är 4-6 timmar fördelade på 2-3 tillfällen per helg.

© Engers Musikinstitut 2023